Nhiệm vụ trọng tâm về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

Thứ Ba, ngày 29 tháng 11 năm 2022 - 16:22 Đã xem: 539

Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị, cầu nối giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

L.T.T.N

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 1261 | Trang: 1 trên tổng số 127 trang  
Xem tin theo ngày:   / /