Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn giai đoạn 2022 - 2030

Thứ Năm, ngày 1 tháng 12 năm 2022 - 07:58

Ngày 22/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 08-ĐA/TU về xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn giai đoạn 2022 - 2030 với quan điểm mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp như sau:

L.T.T.N

Xem tin theo ngày:   / /