Những vị trí công tác định kỳ chuyển đổi trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương

Thứ Năm, ngày 16 tháng 3 năm 2023 - 10:14

Thông tư số 01/2023/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương.

Mộc Miên

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 690 | Trang: 1 trên tổng số 69 trang  
Xem tin theo ngày:   / /