Đổi mới hoạt động giám sát, tập trung giải quyết ý kiến cử tri

Thứ Tư, ngày 7 tháng 10 năm 2020 - 09:26 Đã xem: 15

Thời gian qua, HĐND huyện Sơn Dương đã có những đổi mới cả về nội dung và hình thức trong hoạt động giám sát. Các chuyên đề giám sát dần được nâng cao về chất lượng, chú trọng các nội dung, vấn đề trọng tâm, bức xúc, được cử tri quan tâm. Qua đó, đã kịp thời phát hiện và tháo gỡ những tồn tại, bất cập trong triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong những năm qua, hoạt động giám sát được triển khai đồng bộ từ HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND, Tổ đại biểu đến đại biểu HĐND huyện, thông qua nhiều hình thức như giám sát tại kỳ họp qua việc xem xét báo cáo tại các kỳ họp giữa năm và cuối năm.

Hoạt động giám sát thực tế tại cơ sở ngày càng được chú trọng, chất lượng ngày càng nâng cao; nội dung giám sát đã tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bức xúc, được cử tri quan tâm. Trung bình 1 năm, HĐND huyện Sơn Dương thực hiện 11 cuộc giám sát thực tế, trong đó có 2 chuyên đề do HĐND huyện chủ công giám sát, 2 chuyên đề do Thường trực HĐND huyện trực tiếp giám sát, còn lại là các Ban. Việc lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề xuất phát từ chính các ý kiến, kiến nghị của cử tri và từ nhiều nguồn thông tin khác nhau như qua báo cáo, phản ánh của báo chí.

Cán bộ HĐND xã Minh Thanh giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất của
 Chương trình 135 tại thôn Cò.

 

Đồng chí Phạm Thị Lý, Phó Chủ tịch HĐND huyện Sơn Dương cho biết: “Các hoạt động giám sát của HĐND huyện đều đảm bảo công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, địa phương chịu sự giám sát. Kết luận giám sát được đánh giá khách quan, sát đúng tình hình thực tế. Kết luận giám sát đã chỉ ra hạn chế, thiếu sót, những bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật và đề xuất hướng giải quyết khả thi, kiến nghị cơ quan chức năng có những giải pháp để khắc phục. Bởi nếu chỉ dừng ở việc chỉ ra tồn tại, hạn chế và nguyên nhân mà không kiến nghị giải pháp thì mục tiêu cuối cùng của hoạt động giám sát là không đạt được”.

Qua hoạt động giám sát của HĐND huyện, nhiều ý kiến của người dân đã được giải quyết, điển hình như cử tri tổ dân phố An Định, Thị trấn Sơn Dương năm 2019 có ý kiến về hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Toàn Phương, Công ty TNHH Thanh Ba nổ mìn gây bắn đá, đất vào sân, vườn của một số hộ dân. Tiếp thu ý kiến của người dân, UBND huyện Sơn Dương đã chỉ đạo 2 công ty này tuân thủ đúng giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép sử dụng vật liệu nổ được cấp đối với từng đơn vị, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy chuẩn và che phủ bạt, tưới nước tuyến đường vận chuyển. Trường hợp gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định.

Từ đầu năm đến nay, HĐND huyện tiếp thu 74 ý kiến của cử tri. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng; quy hoạch, cấp quyền sử dụng đất; chế độ chính sách cho người nghèo; hệ thống lưới điện... Qua giám sát của HĐND, 74/74 ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được trả lời thỏa đáng, trong đó 45 ý kiến đã được UBND huyện chỉ đạo các ngành xem xét, trả lời xong; 25 ý kiến xem xét trả lời nhưng chưa thực hiện được do khó khăn về nguồn lực. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo, giao rõ trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, được nhân dân đồng thuận, cơ bản tháo gỡ khó khăn, bất cập, ổn định đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trên địa bàn.

Từng bước đổi mới hình thức, phương thức tổ chức hoạt động giám sát theo hướng phát huy dân chủ, nâng cao tính công khai, minh bạch, góp phần nâng cao uy tín, vai trò của HĐND, tăng cường niềm tin của cử tri với cơ quan đại diện của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Theo Tuyên Quang online

Xem tin theo ngày:   / /