Đề cương Tài liệu tuyên truyền tháng 3 năm 2022

Thứ Sáu, ngày 25 tháng 2 năm 2022 - 15:25 Đã xem: 1163

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập Tài liệu tuyên truyền tháng 3 năm 2022, cụ thể như sau:

Đề cương Tài liệu tuyên truyền tháng 3 năm 2022:

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /