Cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng nông thôn mới tại Hàm Yên

Thứ Hai, ngày 28 tháng 2 năm 2022 - 08:54

Thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Hàm Yên được Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh tin tưởng giao nhiệm vụ xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Sau 01 năm cụ thể hóa các mục tiêu nghị quyết, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp huyện đã tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, sự chung tay, góp sức của các tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội. Với chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, của các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Hàm Yên bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng toàn diện đời sống của Nhân dân qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp rõ nét hơn, hiệu quả hơn. Người dân phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tạo được niềm tin, khí thế mới cho xây dựng nông thôn mới. Qua thực tiễn đã xuất hiện một số cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả tạo động lực ban đầu cho việc xây dựng nông thôn mới tại huyện.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới là yếu tố cốt lõi để phát triển nông thôn bền vững, ngay từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp bàn và chọn việc xây dựng cảnh quan, môi trường nhằm làm thay đổi tư tưởng, thói quen, tập quán của nhân dân, thực hiện nếp sống văn minh. Nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường sống từ những việc làm nhỏ nhất nên Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị 01-CT/HU về tổ chức phong trào cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở cơ sở. Khi phát động phong trào thực hiện Chỉ thị đã được các địa phương đồng tỉnh ủng hộ, tập trung thực hiện, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân về chương trình xây dựng nông thôn mới. Hoạt động “Ngày cuối tuần cùng dân” đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng người dân chung tay bảo vệ môi trường, góp phần hoàn thiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo huyện Hàm Yên tham gia làm nông thôn mới ngày thứ 7 tại xã Thái Sơn. Nguồn: tnmttuyenquang.gov.vn

Qua các buổi lao động cuối tuần đã tạo mối liên hệ mật thiết, gắn bó giữa cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, với Nhân dân. Người dân thực sự là chủ thể, tự giác, đồng thuận, tự nguyện, tích cực tham gia thực hiện. Kết quả sau 01 năm triển khai thực hiện trong toàn huyện đã trồng và chăm sóc được 287 tuyến đường hoa với chiều dài 247.142m, xây dựng 256 tuyến đường bê tông nông thôn với chiều dài là 77.978m, xây dựng hố rác tại các gia đình ở nông thôn; tổ chức thi tuyến đường hoa kiểu mẫu và thi nhà sạch vườn đẹp. Đến nay phong trào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần phát triển kinh tế xã hội, diện mạo nông thôn mới, đô thị văn minh đã có nhiều khởi sắc.  

Phong trào “Ngày cuối tuần cùng dân” để chung tay cùng với nhân dân xây dựng nông thôn mới là việc làm tiên phong, đổi mới, sáng tạo của huyện Hàm Yên. Mặc dù khối lượng công việc do cán bộ đảng viên, công chức, viên chức làm chưa nhiều so với sức Nhân dân xong thực sự nó đã kích lệ, động viên truyền được cảm hứng và lan tỏa rộng rãi trong nhân dân về xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh việc huy động cán bộ, đảng viên thực hiện phong trào “Ngày cuối tuần cùng dân” huyện còn tích cực thực hiện phong trào vận động nhân dân hiến đất để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân.

Trong 01 năm với sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã vận động được 199 hộ dân hiến trên 22.600m2 đất, và hàng ngàn lượt ngày công để giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn.

Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, huyện Hàm Yên chủ động kết nối với các tổ chức, cá nhân như: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư Việt nam - Chi nhánh Tuyên Quang, Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện để vận động quyên góp ủng kinh phí hỗ trợ để xóa xong 445 nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân với tổng số tiền trên 21 tỷ đồng. Ngoài ra còn phát động phong trào huy động anh em, dòng họ, gia đình đóng góp ủng hộ vật liệu và ngày công để thực hiện hiệu quả chương trình, đến nay chương trình đã được lan tỏa mạnh mẽ góp phần giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Sau 01 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, huyện Hàm Yên rút ra một số kinh nghiệm để các huyện có thể tham khảo, học tập, như:

 - Xây dựng nông thôn mới trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cả hệ thống chính trị và Nhân dân nhận thức đúng và đầy đủ về xây dựng nông thôn mới; phải làm cho người dân xác định được chính họ là chủ thể của việc xây dựng nông thôn mới thì Chương trình mới thật sự thành công.

 - Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nâng cao vai trò của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Đội ngũ cán bộ làm Nông thôn mới phải có năng lực, kinh nghiệm, luôn tận tuỵ, biết hy sinh và tìm tòi, sáng tạo. Thường xuyên có sự kiểm tra, giám sát, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn và chấn chỉnh những yếu kém, lệch lạc.

 - Xây dựng nông thôn mới trước hết phải từ nội lực, có cách làm, chủ động, sáng tạo trong huy động nguồn lực, nhất là nguồn xã hội hóa; biết lựa chọn những nội dung trọng tâm, gắn với lợi ích thiết thực của người dân, cộng đồng từ đó tạo niềm tin và khí thế phấn khởi cho người dân, khơi dậy và phát huy được vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

- Quán triệt thực hiện tốt phương châm "Người dân và cộng đồng là chủ thể",“Biết dựa vào dân để lo cuộc sống cho dân”, "Nông thôn mới có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc". Không được chủ quan, nóng vội, chạy theo thành tích, nhưng phải hết sức tích cực, quyết liệt, vừa làm vừa rút kinh nghiệm hoàn thiện. Cần kịp thời khen thưởng, biểu dương những cá nhân, tổ chức tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới tạo phong trào thi đua mạnh mẽ, rộng khắp.

Đào Việt Dũng

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 23 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  
Xem tin theo ngày:   / /