Quan điểm, mục tiêu, giải pháp Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 -2030

Thứ Hai, ngày 27 tháng 6 năm 2022 - 07:27

Ngày 02/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 667/QĐ-TTg về phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 -2030 với quan điểm, mục tiêu, giải pháp như sau:

L.T.T.N

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 452 | Trang: 1 trên tổng số 46 trang  
Xem tin theo ngày:   / /