Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ Hai, ngày 27 tháng 6 năm 2022 - 10:03

Ngày 31/5/2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 104-KH/UBND triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp như sau:

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 452 | Trang: 1 trên tổng số 46 trang  
Xem tin theo ngày:   / /