Bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Thứ Bảy, ngày 30 tháng 7 năm 2022 - 09:06

Nhận thức được vai trò quan trọng của bảo tồn và phát triển làng nghề đối với nền kinh tế, Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, quyết sách quan trọng về vấn đề này. Gần đây nhất, ngày 07/7/2022, Thủ tướng đã ký Quyết định số 801/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, nêu rõ thực trạng và mục tiêu cơ bản như sau:

Nguyễn Đình Lộc

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 504 | Trang: 1 trên tổng số 51 trang  
Xem tin theo ngày:   / /