Mục đích, yêu cầu, thời gian, địa điểm Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch năm 2022

Chủ nhật, ngày 31 tháng 7 năm 2022 - 16:10

Ngày 22/7/2022 Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND về Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch năm 2000 với mục đích, yêu cầu và thời gian, địa điểm cụ thể như sau:

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 442 | Trang: 1 trên tổng số 45 trang  
Xem tin theo ngày:   / /