Số - ký hiệu: 05-CV/BCĐ Ngày ban hành: 08/02/2022
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Trích yếu: Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, triển khai nhiệm vụ sau kì nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 99-QĐ/TW Quyết định Về cờ Đảng Cộng Sản Việt Nam và sử dụng cờ Đảng 27/07/2023
2 23-CTr/Tu Chương trình Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 17/08/2022
3 16-TB/TW Thông báo Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 07/07/2022
4 04-QĐ/TU Khác Quy định về trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân công phụ trách, theo dõi; dự sinh hoạt chi bộ với khu dân cư và khu dân cư nơi cư trú 05/01/2022
5 233-QĐ/TU Quyết định Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tuyên Quang 09/09/2021
6 Từ điển Tuyên Quang (Tập 1) Khác Từ điển Tuyên Quang (Tập 1) 04/10/2020
7 Từ điển Tuyên Quang (Tập 2) Khác Từ điển Tuyên Quang (Tập 2) 04/10/2020
8 Từ điển Tuyên Quang (Tập 3) Khác Từ điển Tuyên Quang (Tập 3) 04/10/2020
9 Từ điển Tuyên Quang (Tập 4) Khác Từ điển Tuyên Quang (Tập 4) 04/10/2020
10 Sách Ảnh (Phần 1) Khác Tuyên Quang - Dấu ấn một chặng đường (2015 - 2020) 03/10/2020
11 Báo cáo Chính trị Đại Hội Đảng bộ Tỉnh Tuyên Quang Khóa XVII Khác Báo cáo Chính trị Đại Hội Đảng bộ Tỉnh Tuyên Quang Khóa XVII 02/10/2020
12 Sách Ảnh (Phần 2) Khác Tuyên Quang - Dấu ấn một chặng đường (2015 - 2020) 02/10/2020
13 Sách Ảnh (Phần 2 tiếp) Khác Tuyên Quang - Dấu ấn một chặng đường (2015 - 2020) 01/10/2020
14 3071/UBND-KGVX Công văn V/v đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII 01/10/2020
15 Sách Ảnh (Phần 2 tiếp: 163 - 208) Khác Tuyên Quang - Dấu ấn một chặng đường (2015 - 2020) 30/09/2020