Lĩnh vực  
Cơ quan BH  
Trích yếu  
Năm BH  
Thể loại  
Nhóm VB  

home Tìm thấy 109 văn bản
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 10-TB/HĐTD Thông báo Thông báo kết quả thi tuyển công chức vòng 1, danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2024 02/05/2024
2 12-TB/HĐTD Thông báo Thông báo về danh mục tài liệu ôn tập và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2024 02/05/2024
3 04-TB/HĐTD Thông báo Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2024 13/04/2024
4 06-TB/HĐTD Thông báo Thông báo về danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức vòng 1 cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2024 13/04/2024
5 448-KH/TU Kế hoạch Kế hoạch tuyển dụng công chức cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2024 28/02/2024
6 16-TB/HĐ Thông báo Thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 02/11/2023
7 2324-CV/BTCTU Công văn Về việc đăng tải Kế hoạch, danh mục tài liệu ôn tập thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2023 17/10/2023
8 05-TB/HĐTDVC Thông báo Thông báo về danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, tài liệu ôn tập và triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 27/09/2023
9 06-TB/HĐTDCC Thông báo Thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển công chức (vòng 1) các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 28/08/2023
10 05-TB/HĐTDCC Thông báo Về danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức (vòng 1) các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tỏ chức chính trị - xã hội năm 2023 23/08/2023
11 04-TB/HĐTDCC Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 23/08/2023
12 99-QĐ/TW Quyết định Về cờ Đảng Cộng Sản Việt Nam và sử dụng cờ Đảng 27/07/2023
13 20-QĐ/TU Quy định Quy định về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung 10/07/2023
14 346-KH/TU Kế hoạch Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 01/06/2023
15 105-HD/BTGTW Hướng dẫn Thực hiện QĐ của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và sử dụng cờ Đảng 29/05/2023
16 801-QĐ/TU Quyết định Quyết định ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo của chi bộ trong Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang 20/05/2023
17 337-KH/TU Kế hoạch Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. 06/05/2023
18 1197-KL/TU Kết luận Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 25/04/2023
19 2094-CV/TU Công văn Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19 18/04/2023
20 1175-KL/TU Kết luận Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang 24/03/2023
12345