Lĩnh vực  
Cơ quan BH  
Trích yếu  
Năm BH  
Thể loại  
Nhóm VB  

home Tìm thấy 83 văn bản
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 1113-KL/TU Kết luận Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ kỳ thứ 27 (ngày 17/11/2022) 17/11/2022
2 23-CTr/Tu Chương trình Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 17/08/2022
3 07-KH/TW Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới 17/08/2022
4 579-KL/TU Kết luận Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 (khóa XVII) nhiệm kỳ 2020-2025 13/07/2022
5 16-TB/TW Thông báo Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 07/07/2022
6 17-TB/HĐTTL Thông báo Thông báo kết quả môn thi nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) - kỳ thi tuyển lại đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 22/06/2022
7 06-TB/HĐTTL Thông báo Thông báo điều chỉnh, bổ sung công chức được miễn phần thi ngoại ngữ (tiếng Anh) kỳ thi tuyển lại đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội 11/06/2022
8 01-TN/HĐTTL Thông báo Thông báo một số nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển lại theo Kế hoạch số 199-KH/TU ngày 24/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 05/06/2022
9 01-TL/BTCCT Khác Thể lệ Cuộc thi "Những hình ảnh ấn tượng của cán bộ, đảng viên tham gia các hoạt động với Nhân dân tại cơ sở" 24/05/2022
10 01-TL/BTCCT Khác Thể lệ Cuộc thi "Những hành ảnh ấn tượng của cán bộ, đảng viên tham gia các hoạt động với Nhân dân ở cơ sở" 24/05/2022
11 190-KH/TU Kế hoạch Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 30/04/2022
12 24-KH/BDVTU Kế hoạch Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh, video clip tuyên truyền các hoạt động với Nhân dân ở cơ sở 19/04/2022
13 384-KL/TU Kết luận Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Kỳ họp thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025) 07/03/2022
14 439-TB/TU Thông báo Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 26/02/2022
15 05-CV/BCĐ Công văn Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, triển khai nhiệm vụ sau kì nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 08/02/2022
16 38-TB/HĐTDVC Thông báo Thông báo kết quả thi tuyển viên chức vòng 2 (hình thức thi thực hành) - kỳ thi tuyển viên chức các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 14/01/2022
17 32-TB/HĐTDCC Thông báo Thông báo kết quả thi tuyển công chức vòng 2-kỳ thi tuyển công chức các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 14/01/2022
18 33-KH/BTGTU-BTCTU-HNB-SVHTTDL-HVHNT Kế hoạch kế hoạch tổ chức Hội Báo Xuân Nhâm Dần năm 2022 và phát động Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII; Giải báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV; Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật ca ngợi về quê hương Tuyên Quang năm 2022 10/01/2022
19 04-QĐ/TU Khác Quy định về trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân công phụ trách, theo dõi; dự sinh hoạt chi bộ với khu dân cư và khu dân cư nơi cư trú 05/01/2022
20 38-HD/BTGTU Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 21/12/2021
12345