Số - ký hiệu: 190-KH/TU Ngày ban hành: 30/04/2022
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Tuyên Quang
Lĩnh vực: -- Chọn lĩnh vực --
Trích yếu: Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 800-CV/TU Công văn V/v đề xuất vấn đề cần trình xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2020 và xây dựng chương trình công tác năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 20/10/2021
2 799-CV/TU Công văn V/v xây dựng, thẩm định Chương trình công tác năm 2022 20/10/2021
3 03-QĐ/TU Khác Quy định về giao việc đột phá, đổi mới đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý 10/09/2021
4 267-TB/TU Thông báo Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 8/2021 01/09/2021
5 336-CV/VPTU Công văn V/v sử dụng phần mềm VNPT - ioffice 27/08/2021
6 99-KH/TU Kế hoạch Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 27/08/2021
7 639-CV/TU Công văn V/v học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 25/08/2021
8 635-CV/TU Công văn Về công tác triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 24/08/2021
9 625-CV/TU Công văn V/v thực hiện Kết luận số 06-KL/TU ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 19/08/2021
10 428-CV/TU Công văn V/v tăng cường công tác đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công 08/06/2021