Số - ký hiệu: 07-KH/TW Ngày ban hành: 17/08/2022
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: Ban Chấp hành TW Đảng
Lĩnh vực: Tổ chức
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 03-HD/TW Hướng dẫn Hướng dẫn thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên 27/02/2023
2 17-TB/HĐTTL Thông báo Thông báo kết quả môn thi nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) - kỳ thi tuyển lại đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 22/06/2022
3 06-TB/HĐTTL Thông báo Thông báo điều chỉnh, bổ sung công chức được miễn phần thi ngoại ngữ (tiếng Anh) kỳ thi tuyển lại đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội 11/06/2022
4 01-TN/HĐTTL Thông báo Thông báo một số nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển lại theo Kế hoạch số 199-KH/TU ngày 24/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 05/06/2022
5 38-TB/HĐTDVC Thông báo Thông báo kết quả thi tuyển viên chức vòng 2 (hình thức thi thực hành) - kỳ thi tuyển viên chức các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 14/01/2022
6 32-TB/HĐTDCC Thông báo Thông báo kết quả thi tuyển công chức vòng 2-kỳ thi tuyển công chức các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 14/01/2022
7 28-TB/HĐTDCC Thông báo Thông báo kết quả thi tuyển công chức vào các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 18/12/2021
8 27-TB/HĐTDVC Thông báo Thông báo về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, tài liệu ôn tập và triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển viên chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 18/12/2021
9 24-HĐTDCC Thông báo Về việc điều chỉnh thời gian thi tuyển công chức (vòng 2) 03/12/2021
10 26-TB/HĐTDVC Thông báo Thông báo kết quả thi tuyển công chức vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021. 02/12/2021
11 19-TB/HĐTDCC Thông báo Thông báo kết quả thi tuyển công chức vòng 1 kỳ tuyển dụng các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị-xã hội năm 2021 22/11/2021
12 20-TB/HĐTDVC Thông báo Thông báo về một số nội dung ôn tập và triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển viên chức (vòng 1) - kỳ tuyển dụng viên chức các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 13/11/2021
13 19-TB/HĐTDVC Thông báo Thông báo về danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức (vòng 1) - kỳ tuyển dụng viên chức các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 13/11/2021
14 18-TB/HĐTDVC Thông báo Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức và danh sách thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ - kỳ tuyển dụng viên chức các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị- xã hội năm 2021 13/11/2021
15 17-TB/HĐTDCC Thông báo Thông báo một số nội dung về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại kỳ thi tuyển công chức của tỉnh năm 2021 13/11/2021
16 10-TB/HĐTDCC Thông báo Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức và danh sách thí sinh miễn thi môn ngoại ngữ - kỳ tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 06/11/2021
17 09-TB/HĐTDCC Thông báo Thông báo về danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức (vòng 1) - kỳ tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 06/11/2021
18 08-TB/HĐTDCC Thông báo Thông báo về một số nội dung hướng dẫn ôn tập và triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển công chức (vòng 1) kỳ tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị-xã hội năm 2021 06/11/2021
19 07-TB/HĐTDVC Thông báo Thông báo triệu tập thí sinh tham gia xét tuyển viên chức các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 24/10/2021
20 34-TB/HĐ Thông báo Thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 13/10/2021