Số - ký hiệu: 07-KH/TW Ngày ban hành: 17/08/2022
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: Ban Chấp hành TW Đảng
Lĩnh vực: Tổ chức
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 16-TB/HĐ Thông báo Thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 02/11/2023
2 2324-CV/BTCTU Công văn Về việc đăng tải Kế hoạch, danh mục tài liệu ôn tập thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2023 17/10/2023
3 05-TB/HĐTDVC Thông báo Thông báo về danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, tài liệu ôn tập và triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 27/09/2023
4 06-TB/HĐTDCC Thông báo Thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển công chức (vòng 1) các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 28/08/2023
5 04-TB/HĐTDCC Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 23/08/2023
6 05-TB/HĐTDCC Thông báo Về danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức (vòng 1) các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tỏ chức chính trị - xã hội năm 2023 23/08/2023
7 03-HD/TW Hướng dẫn Hướng dẫn thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên 27/02/2023
8 17-TB/HĐTTL Thông báo Thông báo kết quả môn thi nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) - kỳ thi tuyển lại đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 22/06/2022
9 06-TB/HĐTTL Thông báo Thông báo điều chỉnh, bổ sung công chức được miễn phần thi ngoại ngữ (tiếng Anh) kỳ thi tuyển lại đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội 11/06/2022
10 01-TN/HĐTTL Thông báo Thông báo một số nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển lại theo Kế hoạch số 199-KH/TU ngày 24/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 05/06/2022
11 38-TB/HĐTDVC Thông báo Thông báo kết quả thi tuyển viên chức vòng 2 (hình thức thi thực hành) - kỳ thi tuyển viên chức các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 14/01/2022
12 32-TB/HĐTDCC Thông báo Thông báo kết quả thi tuyển công chức vòng 2-kỳ thi tuyển công chức các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 14/01/2022
13 28-TB/HĐTDCC Thông báo Thông báo kết quả thi tuyển công chức vào các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 18/12/2021
14 27-TB/HĐTDVC Thông báo Thông báo về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, tài liệu ôn tập và triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển viên chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 18/12/2021
15 24-HĐTDCC Thông báo Về việc điều chỉnh thời gian thi tuyển công chức (vòng 2) 03/12/2021
16 26-TB/HĐTDVC Thông báo Thông báo kết quả thi tuyển công chức vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021. 02/12/2021
17 19-TB/HĐTDCC Thông báo Thông báo kết quả thi tuyển công chức vòng 1 kỳ tuyển dụng các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị-xã hội năm 2021 22/11/2021
18 20-TB/HĐTDVC Thông báo Thông báo về một số nội dung ôn tập và triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển viên chức (vòng 1) - kỳ tuyển dụng viên chức các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 13/11/2021
19 19-TB/HĐTDVC Thông báo Thông báo về danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức (vòng 1) - kỳ tuyển dụng viên chức các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 13/11/2021
20 18-TB/HĐTDVC Thông báo Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức và danh sách thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ - kỳ tuyển dụng viên chức các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị- xã hội năm 2021 13/11/2021