Nghị quyết số: 27/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ Năm, ngày 25 tháng 8 năm 2022 - 10:47

Ngày 16/8/2022, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số: 27/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

 

 

 

 

 

 

File đính kèm: Kích chuột để tải về

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 188 | Trang: 1 trên tổng số 19 trang  
Xem tin theo ngày:   / /