Thông báo về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, tài liệu ôn tập và triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển công chức vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021

Thứ Hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021 - 09:12 Đã xem: 27163

Thông báo về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, tài liệu ôn tập và triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển công chức vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021

 

1- NQ XVII  Tải về

2- 01-CTr.TU Tải về

3- 651-QÐ.VPTU Tải về

4- 09-ÐA.VPTU Tải về

5- NQ ÐH ÐOÀN TNCS HCM XI Tải về

6- 179-QÐ-HNDTW Tải về

7- 93.HD-HNDTW Tải về

8-  02.NQ-HNDT Tải về

9- 01-NQ ÐHPNT XVI Tải về

10- 05.HD-BCH HLHPNVN Tải về

11- 01-ÐA.TU Tải về

12- 36-HD-VPTW Tải về

13- 661-QÐ.VPTU Tải về

 

 

 

 

 

 

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /