Số - ký hiệu: 27-TB/HĐTDVC Ngày ban hành: 18/12/2021
Thể loại văn bản: Thông báo Cơ quan ban hành: Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Lĩnh vực: Tổ chức
Trích yếu: Thông báo về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, tài liệu ôn tập và triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển viên chức vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 20-TB/HĐTD Thông báo Thông báo kết quả thi tuyển công chức cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2024 28/05/2024
2 10-TB/HĐTD Thông báo Thông báo kết quả thi tuyển công chức vòng 1, danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2024 02/05/2024
3 12-TB/HĐTD Thông báo Thông báo về danh mục tài liệu ôn tập và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2024 02/05/2024
4 04-TB/HĐTD Thông báo Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2024 13/04/2024
5 06-TB/HĐTD Thông báo Thông báo về danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức vòng 1 cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2024 13/04/2024
6 448-KH/TU Kế hoạch Kế hoạch tuyển dụng công chức cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2024 28/02/2024
7 16-TB/HĐ Thông báo Thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 02/11/2023
8 2324-CV/BTCTU Công văn Về việc đăng tải Kế hoạch, danh mục tài liệu ôn tập thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2023 17/10/2023
9 05-TB/HĐTDVC Thông báo Thông báo về danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, tài liệu ôn tập và triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 27/09/2023
10 06-TB/HĐTDCC Thông báo Thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển công chức (vòng 1) các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 28/08/2023
11 04-TB/HĐTDCC Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 23/08/2023
12 05-TB/HĐTDCC Thông báo Về danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức (vòng 1) các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tỏ chức chính trị - xã hội năm 2023 23/08/2023
13 03-HD/TW Hướng dẫn Hướng dẫn thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên 27/02/2023
14 07-KH/TW Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới 17/08/2022
15 17-TB/HĐTTL Thông báo Thông báo kết quả môn thi nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) - kỳ thi tuyển lại đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 22/06/2022
16 06-TB/HĐTTL Thông báo Thông báo điều chỉnh, bổ sung công chức được miễn phần thi ngoại ngữ (tiếng Anh) kỳ thi tuyển lại đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội 11/06/2022
17 01-TN/HĐTTL Thông báo Thông báo một số nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển lại theo Kế hoạch số 199-KH/TU ngày 24/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 05/06/2022
18 38-TB/HĐTDVC Thông báo Thông báo kết quả thi tuyển viên chức vòng 2 (hình thức thi thực hành) - kỳ thi tuyển viên chức các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 14/01/2022
19 32-TB/HĐTDCC Thông báo Thông báo kết quả thi tuyển công chức vòng 2-kỳ thi tuyển công chức các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 14/01/2022
20 28-TB/HĐTDCC Thông báo Thông báo kết quả thi tuyển công chức vào các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 18/12/2021