Số - ký hiệu: 02-HD/BTGTU Ngày ban hành: 04/11/2020
Thể loại văn bản: Hướng dẫn Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Tuyên Quang
Lĩnh vực: Tuyên giáo
Trích yếu: Tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020), Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: