Số - ký hiệu: 04-HD/BTGTU Ngày ban hành: 11/11/2020
Thể loại văn bản: Hướng dẫn Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Lĩnh vực: Tuyên giáo
Trích yếu: Tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph. Ăng-ghen (28/11/1820- 28/11/2020)
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: