Số - ký hiệu: 05-HD/BTG Ngày ban hành: 16/12/2020
Thể loại văn bản: Hướng dẫn Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Lĩnh vực: Tuyên giáo
Trích yếu: Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021)
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: