Số - ký hiệu: Gương người tốt, việc làm hay Ngày ban hành: 30/12/2020
Thể loại văn bản: Khác Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Lĩnh vực: Tuyên giáo
Trích yếu: Gương người tốt, việc làm hay
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: