Số - ký hiệu: 03-HD/BTGTU Ngày ban hành: 06/11/2020
Thể loại văn bản: Hướng dẫn Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Lĩnh vực: Tuyên giáo
Trích yếu: Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020)
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: