HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 • Học tập tình thương yêu, chia sẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Học tập tình thương yêu, chia sẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của lòng yêu nước, thương dân sâu sắc. Người thấu hiểu những vất vả khó khăn của người dân, cảm thông sâu sắc, chia sẻ với dân. Người luôn nhắc nhở cán bộ và nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”... đặc biệt trong những lúc hoạn nạn để cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
   27/10/2020  16:15          Đã xem: 6 Xem tiếp 
 • Quan điểm về xây dựng Đảng trong tác phẩm “Đường cách mệnh” và “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Quan điểm về xây dựng Đảng trong tác phẩm “Đường cách mệnh” và “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, từ khi chuẩn bị những điều kiện thành lập Đảng cho đến những giờ phút cuối cùng chuẩn bị đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Quan điểm ấy, thể hiện trong nhiều bài nói, bài viết, kể từ “Đường cách mệnh” cho đến “Di chúc”. Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, suy ngẫm về hai tác phẩm của Bác, càng thấy được sự vĩ đại trong tư tưởng của Người và tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng Đảng hiện nay.
   07/10/2020  15:56          Đã xem: 21 Xem tiếp 
 • Nói đi đôi với làm

  Nói đi đôi với làm

  Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu cán bộ, đảng viên phải thực hành nói đi đôi với làm, nói ít mà phải bắt đầu bằng hành động. Đây là một trong ba nguyên tắc đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên theo quan niệm của Bác. Đó là sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, tư tưởng và việc làm. Người cán bộ, đảng viên muốn làm cho dân tin, dân quý, dân nghe thì trước hết bản thân mình phải “nói được, làm được”, không nói xong để đấy mà phải luôn thực hành nói và làm.
   03/10/2020  07:18          Đã xem: 27 Xem tiếp 
Tổng số: 3 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang